ชิบะอินุ สุนัขพื้นเมืองของญี่ปุ่น กับ ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจเลี้ยง