ชิบะ สุนัขตัวน้อยจากแดนปลาดิบ กับ ลักษณะนิสัย และ วิธีการเลี้ยงดู