ซามอยด์ สุนัขขี้เล่น น่ารัก ออ่นโยน ที่มีนิสัยติดเจ้าของแบบสุดๆ