บางแก้ว สุนัขพันธุ์ไทยหัวใจซื่อสัตย์ ประวัติสายพันธุ์ และ ลักษณะนิสัย