บาเซนจิ สุนัขรูปร่างปราดเปรียวที่ไม่ชอบส่งเสียงเห่า