บิซอง ฟริเซ่ สุนัขไฮเปอร์ที่มีขนหยิกฟูปุยเหมือนสำลี