ยอร์กเชียร์ เทอร์เรียร์ กับข้อมูลทางสายพันธุ์ และ ลักษณะนิสัย