ร็อตไวเลอร์ สุนัขโครงสร้างใหญ่ กับ ลักษณะนิสัย และ พฤติกรรม