สุนัขร็อตไวเลอร์ ลักษณะนิสัยและการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง