สุนัขสายพันธุ์ปักกิ่ง (Pekingese) กับ ลักษณะทางกายภาพ และ ลักษณะนิสัย