สุนัขเชาเชา หรือ สุนัขสิงโตขนปุย กับ ข้อมูลเบื้องต้น และ ลักษณะนิสัย