เชาเชา สุนัขตัวใหญ่ขนฟูหน้าหมี กับ ที่มาของสายพันธุ์ และ ลักษณะนิสัย