เยอรมันเชพเพิร์ด สุนัขสายพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก